Dowód przestępności pi
 
 

Tematy

 
    
 

 

 

 

Kocham... i wcale nie chce przestac...

Temat: Motywy na telefon
Ruszyła strona poświęcona motywom na telefon. Wykonujemy naprawdę ładne motywy czego dowodem są przykłady. Zapraszamy do składania zamówień e-mailem lub przez GG. Wszystko to za przestępną cenę!
Zapraszamy!!

Motywy na Twój telefon
Źródło: webmasterzy.org/index.php?showtopic=29142Temat: Co ślina na język ;)
Nie no co Ty, u mnie błysk
Jak na 100% męskiego singla przystało sprzątam w domciu regularnie (tzn. w każdy rok przestępny)
A zdjątko na dowód.
Przyznasz, że wszystko ładnie posprzątane... leży na swoim miejscu


Źródło: emule-polska.pl/index.php?showtopic=7729


Temat: Propozycje działalności na następny kwartał
ojej, wielki post jest sprawą czysto umowną, tak jak i dzień świętowania niedzieli czy też piątkowa wstrzemięźliwość... bo przecież ani nie mamy dowodu na to, że Chrystus umarł rzeczywiście w piątek ani nie obchodzimy świąt wielkiej nocy regularnie - bo skoro ukrzyżowano Chrystusa około tego dnia, który dziś nazywamy 25 marca, to czemu nie obchodzić wielkanocy właśnie wtedy? poza tym Grzegorz Wielki reformując kalendarz wyciął z niego kilkanaście dni (ze względu na rozregulowanie kalendarza juliańskiego poprzez nieregularnie i źle wprowadzane lata przestępne i błędy weń) by doprowadzić go do stanu zgodnego z czasem słonecznym. przesunął także dzień obchodów dnia pańskiego o jeden dzień, by nie obchodzić niedzieli jednego dnia z żydowskim szabasem... no więc to wszystko to tylko umowa...
Źródło: knfkuj.fora.pl/a/a,103.html


Temat: wczorajsza trąba na A4
Oglądałam wiadomości i relacje w TV.Trąby powietrzne to ewidentny dowód na zmianę klimatu naszej strefy.
Trąby powietrzne w Polsce będą częściej>>.
Iwonami-Nie jestem przesądna,ale mamy rok przestępny.
Źródło: bociany.org.pl/viewtopic.php?t=1776


Temat: Szlachetny, a mający doskonały wydźwięk protest !!!
W dniu dzisiejszym padła ciekawa propozycja jednej z form protestu...Korzystam z niej i w pełni popierając pozwolę sobie ja zaproponować...

Akcja listu otwartego stanowi pierwszą próbę integracji naszego środowiska. Dzięki niej uzyskaliśmy zainteresowanie mediów. Nie jest może takie jak oczekiwaliśmy, ale nasza grupa zawodowa po raz pierwszy od wielu lat pokazała, że potrafimy się jednoczyć pomimo szeregu różnic i poglądów...

Ponieważ na pierwsze dwa tygodnie lutego 2008 roku są zaplanowane spotkania naszych przedstawicieli z Prezydentem oraz Panem Ministrem Sprawidliwości, podczas których będzie się toczyła debata nad zmianami ustrojowymi oraz naszymi uposażeniami, uważam, że jesteśmy w stanie przyspieszyć wiążące decyzje poprzez całkowicie legalny, a jednocześnie szlachetny protest.

Proponuję przeprowadzic bardzo szeroko zakrojoną akcję masowego oddawania krwi w stacjach krwiodawstwa !!

Zauważcie, że tego rodzaju posunięcie, przy gwarancji wzięcia w niej udziału większości koleżanek i kolegów, zostanie zdecydowanie zauważona oraz przekazana do wiadomości publicznej.
Z jednej strony każdy z nas będzie miał udział w "ratowaniu" ludzkiego życia, a z drugiej, tego rodzaju posunięcie będzie kolejnym dowodem na nasza konsolidację i o naszej grupie zawodowej napiszą, nawet nieprzychylne nam niektóre, media.
Zauważcie, ze w przeciwieństwie do ludzi od "trąbek na Al. Jerozolimskich", odchodzenia od łóżek itp. tylko my zaprotestujemy i dodatkowo uczynimy cos dobrego!!!

Biorąc pod uwagę rok przestępny, moim zdaniem, doskonałym terminem na przeprowadzenie tej akcji jest dzień 29 lutego 2008 roku (piątek) !!! Pamiętajcie, ze następny taki dzień będzie dopiero za cztery lata.

Niniejszym zgłaszam tę propozycję i proszę o Wasze uwagi oraz wskazywanie metod szerokiego upublicznienia tej formy protestu w Waszych sądach. Akcja musi być skoordynowana w czasie i musi w niej brać jak najwięcej osób!!! Wierze głęboko, że podobnie jak z listem otwartym kolejny raz będziemy potrafili razem walczyć w naszej sprawie.
Ponadto przypominam o możliwościach prawnych jakie mamy w związku z tego rodzaju protestem. Dzień wolny itp. Nikt z przełożonych nie bedzie nam mógł zarzucić naruszenia USP lub zasad etyki.

W odpowiedzi potencjalnym makontentom - każdy krok, nawet najmniejszy, przybliża nas do celu. Nie uchylam sie wcale od ostrzejszych form - jak sami widzicie wszystkie w granicach prawa popieram. Będe je popierał, a jedynie daję rządzącym "pewien czas" na wywiązanie sie z obietnic, co już będzie zauważalne na przestrzeni miesiąca...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=445


Temat: Pozew za pomówienie, zniewage, zniesłąwienie
Na podstawie opisu uważam, że mamy tu do czynienia z pomówieniem w postaci negatywnej opinii. Ze względu na sposób rozpowszechnienia tej opinii - wysyłanie do określonego kręgu adresatów - nie można twierdzić, że zarzut był podnoszony publicznie.

Z komentarza do art. 212 kodeksu karnego (Zoll, 2007) wiemy, że:


...zniesławienie może być dokonane w każdej formie, umożliwiającej realizację przekazu informacyjnego drugiej osobie. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku SN z 20 listopada 1933r (3K 1037/33, Zb.O.1934, poz. 55), pomówienie "(...)może być wyrażone w jakikolwiek sposób, zdolny do uzewnętrznienia myśli sprawcy i przelania ich w świadomość innych osób. Może nastąpić zatem nie tylko ustnie, ale także pismem, drukiem, wizerunkiem lub karykaturą, może uzewnętrznić się gestem (np. znaczące oklaskiwanie mówcy w chwili, gdy ten podnosi hańbiący zarzut przeciwko innej osobie), mimiką (np. ironiczny grymas, gdy ktoś mówi o nieskazitelnej uczciwości innej osoby)". Nie chodzi zatem jedynie o zarzut wyrażony w formie ustnej, lecz także przy wykorzystaniu rozmaitych technicznych środków przekazu informacji, np. wizerunku, utworu artystycznego. Wypowiedź o charakterze zniesławiającym może przybrać postać anegdoty (wyrok SN z 19 stycznia 1934r, 1K 800/33, GS 1934, z. 5).
[...]
Artykuł 212 § 1 k.k. nie statuuje wymogu, aby pomówienie miało charakter publiczny. (...) O przestępności pomówienia decyduje wynikająca z niego możliwość poniżenia pokrzywdzonego w opinii publicznej lub narażenia go na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.


Jednakże kolejny artykuł kodeksu karnego wskazuje, że:
Art. 213. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
Z tego, dostępna mi literatura (wspomniany komentarz i Gardocki Prawo karne wyd. 5) zgodnie wysnuwa wniosek, że przestępstwa z art. 212 nie ma gdy podnoszone niepublicznie zarzuty odnoszą się wyłącznie do opinii, a nie do faktów.
Za Gardockim:

Pomawianie w rozumieniu art. 212 musi mieć charakter wypowiedzi o faktach, a nie czystej oceny, ponieważ oceny nie moga być sprawdzane przez dowód prawdy, przewidziany w art. 213 kk. Zasadę, że wypowiedzi ocenne nie mogą stanowić zniesławienia podkreśla w swym orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka (zob. Gardocki, Europejskie standardy wolności wypowiedzi, a polskie prawo karne, PiP 3/1993)

Z tego powodu uważam, że nie da się tu wykazać popełnienia przestępstwa zniesławienia, określonego w art. 212 kodeksu karnego.

Inna sprawą jest jednak naruszenie dobra osobistego w postaci czci i ewentualna odpowiedzialność cywilna. Na ten temat musimy poprosić Admina o ponowną wypowiedź
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=8345


Temat: Przypowieści Jezusa a rzeczywistość
Wit napisał:

Oczywiście pewne czynności w określone święta należało wykonywać np. za dnia, czyli od wschodu słońca, ale to nie znaczy, że doba nie zaczynała się już w nocy, czyli od zachodu słońca.
i tu:

Wieczór nie jest zależny od faz księżyca; wieczór zawsze jest liczony od zachodu słońca. Owszem, zmrok nastaje już przed zachodem słońca, ale wieczór jednak po zachodzie.


to jak w końcu, po zachodzie słońca jest wieczór czy noc?


Kalendarz Muzułmański jest kalendarzem księżycowym. Został wprowadzony w 632 przez Mahometa (12 miesięcy synodycznych, długość roku wynosi w przybliżeniu 354 dni i 8 godzin). Arabowie wprowadzili cykl 30-letni (19 lat zwyczajnych po 354 dni i 11 lat przestępnych po 355 dni). Rok mahometański jest o 11 dni krótszy od zwrotnikowego (33 lata gregoriańskie odpowiadają 34 latom mahometańskim). Początek dnia liczy się od zachodu słońca. Dni tygodnia (prócz piątku i soboty) oznacza się cyframi: niedziela -1.

Wit napisał:

A tak na marginesie, to jak tłumaczysz ciemności, które nastały przy śmierci Chrystusa, gdy słońca się zaćmiło; czy wtedy też w jakiś sposób nastała noc...?

Za 14:6-7 Br „Nie będzie już wtedy żadnego światła, tylko zimno i mróz.(7) I stanie się wówczas tak - Pan wie o tym dobrze - że nie będzie już ani dnia, ani nocy. Tylko wieczorem będzie jasno.”

Gdyby wieczór był po zachodzie Słońca to dziwne byłoby to światło. A tak

Lk 23:54 BT „Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.”

ZK 16.33============14 Nisan
wieczór
ZS 18.07
....................................................wieczerza
...............2 noc ciemności
WS 5.12
WK 5.34
............Pascha od 12.00 do 15.00 ciemności (Mk 15:33)
...................szabat się rozjaśniał.
ZK 17.44============15 Nisan
wieczór
ZS 18.09
...............3 noc ciemności
..................................................Wyjście (Pwt 16:1)
WS 5.10
WK 5.46============16 Nisan
wieczór
ZS 18.11

ciemności ustały z chwilą śmierci Jezusa ~ 15.00, do zachodu Słońca było jeszcze trochę czasu (~ trzech godzin), tu jeszcze jeden dowód, że 14 Nisan jest szabatem dnia "7" najdłuższym szabatem w miesiącu bo trwającym 23 godz. 37 min. (od 18.07 do 17.44) ponieważ w/g Kpł 23:32 szabat jest porą "od wieczora do wieczora" albo porą "między dwoma wieczorami"

Wj 12:6 Bg „I będziecie go chowali aż do czternastego dnia miesiąca tego; a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia Izraelskiego między dwoma wieczorami.”

Uważam, że tylko w czasie nowiu może dojść do zaćmienia Słońca.
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3440


Temat: 051 - Adh-Dhâriyât
051 - Rozpraszające

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

1. Przysięgam na te które rozpraszają.

2. Na obłok deszcz przynoszący;

3. Na okręta, przerzynające wody.

4. Na Aniołów wykonywających wyroki nieba.

5. Iż obietnice które wam głoszę, są prawdziwe.

6. Sąd Boga przyjdzie niezawodnie!

7. Przysięgam przez drogi niebios gwiaździstych.

8. Błąkacie się w waszych różnych mniemaniach.

9. Bóg odrzuci tego który unika wiary.

10. Kłamcy przepadną!

11. Oni są zagrzebani w przepaściach niewiadomości.

12. Pytają się kiedy przyjdzie sąd ostateczny?

13. Wtenczas gdy wy zostaniecie pastwą płomieni.

14. I gdy wam powiedzą: Doświadczajcie mąk, które chcieliście przyspieszyć.

15. Sprawiedliwi mieszkać będą w ogrodach ozdobionych źródłami.

16. I doświadczą dobrodziejstw Boskich, ponieważ wykonywali dobroczynność.

17. Oni nie wiele śpiąc w nocy, a więcej modląc się

18. Zaraz o jutrzni, już wzywali miłosierdzia Boskiego.

19. Oni podzielali swoje dostatki z potrzebującymi, którzy wzywali ich miłosierdzia, i z ubogimi wstydzącymi się żebrać.

20. Ziemia przedstawia dowody potęgi Boskiej dla tych, którzy mają wiarę.

21. One są w was samych. Czyż nie widzicie?

22. Niebo daje wam dowody w pokarmach, któremi żywicie się, i w nagrodzie wam obiecanej, która się w niem zawiera.

23. Przysięgam na władcę nieba i ziemi, że wszystko to jest wielką prawdą, mającą posłużyć dla was za naukę.

24. Czy słyszałeś wypadki z godnymi gośćmi Abrahama? przyjętymi z wszelką czcią?

25. Skoro przybyli i pozdrowili go. Pozdrawiam was, rzekł Abraham, cudzoziemcy!

26. A zostawiwszy ich zawołał sługi swe i kazał zabić tłuste cielę.

27. Postawił je przed nimi, i prosił aby jedli.

28. Zaczął ich obawiać się, lecz oni uspokoili go mówiąc: Nie obawiaj się, przepowiadamy ci narodzenie się syna obdarzonego modrością.

29. Sara jego żona, nadszedłszy w tej chwili, wydała okrzyk podziwienia i bijąc się po twarzy, zawołała: Jestem stara i niepłodna.

30. Tak się jednak stanie, odpowiedzieli Aniołowie, Bóg to powiedział, a On posiada mądrość i umiejętność bez granic.

31. Jakiż jest zamiar waszej wędrówki? pytał Abraham.

32. Przychodzimy, odpowiedzieli, ukarać lud bezwstydny.

33. Spuścimy na przestępnych deszcz kamienny.

34. Przeznaczony przez Boga dla tych, którzy popełniają występki.

35. Wiernych policzyliśmy.

36. Lecz tam tylko jedna rodzina wiernych znalazła się.

37. I zostawiliśmy tam przykład dla tych, którzy lękają się kar niebieskich.

38. Mojżesz tłumacz nieba działał cuda przed Faraonem.

39. Ale król i jego wojsko zamknęli oczy, wołając: Jest to czarownik, albo człowiek natchniony przez szatana.

40. Zemsta niebieska prześladowała króla bezbożnego, i jego wojsko, morze ich pochłonęło w swych przepaściach.

41. Wiatr który czynił niepłodnemi pola Adejczyków, głosił moją potęgę.

42. Powiew jego zatruty, niszczył wszystko to czego się dotknął.

43. Temudejczykowie są przykładem zemsty Boskiej; powiedziano im: Używajcie do oznaczonego czasu.

44. Oni dumnie gardzili Boską opieką, i dał się słyszyć głos Anioła, po którym zostali w rozwalinach zagrzebani.

45. Nie mogli ustać, ani znaleść jakiejkolwiek obrony.

46. Wyniszczyłem lud Noego, pośród jego występków.

47. Uformowałem niebiosa moją umiejętnością i rozciągnąłem obszerne ich sklepienia.

48. Zrównałem ziemię. Mądrość przewodniczyła dziełu mojemu.

49. W każdym rodzaju zwierząt stworzyłem samca i samicę, a to dla waszego rozmyślania.

50. Szukajcie opieki wszechmocnego, ja jestem wiernym Jego sługą, zesłanym dla oświecania was.

51. Nie uznawajcie Mu równego, a lękajcie się Jego pogróżek.

52.Wszyscy Prorocy uważani byli przez niewiernych za czarnoksiężników i szaleńców.

53. Czyż poprzednie ludy przekazały błąd swój testamentem? Mieszkańcy Mekki trwają w swem zaślepieniu.

54. Oddal się od nich, a nie będziesz występnym.

55. Wiernych nauczy Koran, lecz tylko tych którzy będą korzystać z Jego nauki.

56. Bóg stworzył duchy i ludzi, dla swej chwały.

57. Nie przyjmę od nich żadnego podarku, ani chcę brać żadnego pokarmu.

58. Bóg to rozporządza pokarmami, On ma wszcchmocność i siłę.

59. Niegodziwi będą uczestnikami męczarni, i nie będą już więcej zaprzeczać zmartwychwstaniu; sami przyspieszają wykonanie moich pogróżek.

60. Biada tym, którzy nie wierzą w dzień ostateczny.


Źródło: islam.fora.pl/a/a,1854.html
 

 


 

 
Copyright 2003. Kocham... i wcale nie chce przestac...